Akademik Yayınlar

1.Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (Belgi) - 04.Çağhan SARI, Türk Basınında Yalta Konferansı.pdf
 
2.Uluslararası Tekirdağ Sempozyumu 26-27 Mart 2015, Tekirdağ - Tekirdag_Halkevi_Uluslararasi_Tekirdag.pdf  
 
3.Uluslararası Birinci Dünya Savaşı'nda Mevlevî Alayı ve Gönüllü Topluluklar Sempozyumu 22-24 Ekim 2015, Kırıkkale - Çanakkale Cephesi-ndeki Askeri Tıbbiyeli Türk Ocaklılar.pdf 
 
4.Uluslararası Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu 8-11 Nisan 2015, Antalya/ Sempozyum Bildiri Kitabı henüz yayıınlanmamıştır. (Bildiri açıklama dipnotu düşülerek İhtimal Dergisi Kasım-Aralık2016 sayısında yayınlanmıştır)  
 
5.Vefatının 50. Yıl Dönümünde Bir Düşünce İnsanı Olarak Ali Fuad Başgil ve Siyasi Mücadeleleri Uluslararası Sempozyumu, 13-14 Ekim 2017, Samsun, s.94-104. Ali Fuat Başgil-in Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Süreci.pdf 
 

6. 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye'de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Sempozyumu, 21-23 Mart 2018, Yozgat/ 27 Mayıs 1960 Darbesinin Meşrulaştırma Aracı Propaganda Yayınları.pdf 

7. Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu, 19-20 Ekim 2017, İzmir / Bildiri Kitabı henüz yayınlanmamıştır.
 
8. V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE 2018), 10-12 Mayıs, İstanbul / Turkiye_Cumhuriyeti_Tarihi_Dersi_Kitaplarında_27_Mayıs.pdf (7450463)
 
9. Tarihi Kültürü ve Sanatıyla Sivrihisar Sempozyumu, 24-25 Ekim 2015, Eskişehir/ Bildiri Kitabı henüz yayınlanmamıştır. 
 
10.Savaş ve Toplum Savaş Üzerine Yazılar, ed. İkbal Vurucu & Gürsoy Akça, Eğitim Yayınevi, Aralık 2016, Konya - Ermeni-Tehciri-ve-Almanya-Çağhan-Sarı.pdf 
 
11.Tarih Kültür Toplum Ayça Günkut Vurucu Armağanı, ed. İkbal Vurucu, Eğitim Yayınevi, 2016, Konya - 12_Mart_Doneminde_Cumhurbaskanligi_Krizi.pdf 
 
12. Tarih Yolunda Olmak Abdullah Buğra Koçlar Armağanı, ed.Bekir Koçlar & Ahmet Vurgun, Serhat Kitabevi, Temmuz 2016, Konya - 27 mayıs-a uzanan süreçte vatan cephesi.pdf