Özgeçmiş

 

1989 yılında İstanbul'da doğdu. Mahmut Şevket Paşa İ.Ö.O'da, Nişantaşı Nuri Akın Lisesi'nde tahsil gördü. 2013 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen  Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Pedagojik Formasyon Sertifika Programını tamamladı. Lisans öğrenciliği sürecince öğrenci sempozyumlarına katıldı.Eskişehir Gençlik Merkezi'nin tiyatro topluluğunda dört yılı oyuncu, bir yılı yönetmen olmak üzere beş yıl bulundu. Bir çok  e-platformda köşe yazıları kaleme aldı. 2014 yılından itibaren Gencay, Öktem, 2023, İhtimal, Ayarsız, Türgen, Yarın,  Çelebi ve Eskişehir Valiliği Fetih ve Medeniyet dergilerinde  yazıları yayınlandı. Uluslararası ve ulusal akademik toplantılarda tebliğ sundu. 2019 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı'nda 'Eskişehir'de Siyasi Hayat 1946-1960' başlıklı teziyle yüksek lisans programını tamamlayarak bilim uzmanı oldu.  İhtimal Dergisi'nin yedi sayı süresince editörlüğünü sürdürdü. Karakum Yayınevinde kısa süreli editörlük yaparak dört kitabın hazırlanmasında katkı sağladı. İlk kitabı 2021 yılında Gazi Kitabevi'nden çıktı. Eskişehir'in Demokrasi Serüveni 1946-1960 başlıklı çalışması 2022 yılında ikinci baskısını yaptı. Rıdvan Aras ile ortak kaleme aldıkları Gel Dosta Gidelim Gönül Yunus Emre'nin Fani Dünyadaki Son Mekanı, Dorlion Yayınları'ndan Mart 2022 tarihinde yayınlandı. Son kitabı Bir Darbenin Algı Yönetimi 27 Mayıs, Ekim 2022 tarihinde Dorlion Yayınları'ndan yayınlanırken Gazi Kitabevi tarafından basılan iki editöryal kitap çalışması bulunmaktadır. 

 

 

Akademik Çalışmaları

Kitaplar

Çağhan Sarı, Eskişehir'in Demokrasi Serüveni 1946-1960, Gazi Kitabevi, Ankara 2021.

Rıdvan Aras & Çağhan Sarı, Gel Gönül Dosta Gidelim - Yunus Emre'nin Fani Dünyadaki Son Mekanı, Makamları, Mezarları ve Sarıköy'deki Mezarının Nakli, Dorlion Yayınları, Ankara 2021.

Çağhan Sarı, Bir Darbenin Algı Yönetimi 27 Mayıs, Dorlion Yayınları, Ankara 2022.

 

A.1-Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler 

1.''Tekirdağ Halkevi'' Uluslararası Tekirdağ Tarihi Sempozyumu, 26-27 Mart 2015, Tekirdağ, Rodosto'dan Süleyman Paşa'ya Tekirdağ, s.549-562.  

2.''Türk Basınında ASALA Terörü (1975-1985), Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazından Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu:Toplumsal Bellek, Önyargılar ve Gerçekler, 8-11 Nisan 2015, Antalya (Yayına Hazırlanıyor)

3.''Çanakkale Cephesi'ndeki Askeri Tıbbiyeli Türk Ocaklılar'', Uluslararası Birinci Dünya Savaşı'nda Mevlevî Alayı ve Gönüllü Topluluklar Sempozyumu, 22-24 Ekim 2015, Kırıkkale, s.277-286. 

4.''II. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Ege Adaları'nı İşgalinin Türk Basınındaki Yankıları'', Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu, 19-20 Ekim 2017, İzmir (Yayına Hazırlanıyor)

5.''Ali Fuat Başgil'in Cumhurbaşkanlığı Adaylık Süreci", Vefatının 50. Yıl Dönümünde Bir Düşünce İnsanı Olarak 'Ali Fuad Başgil ve Siyasi Mücadeleleri' Uluslararası Sempozyumu, 13-14 Ekim 2017, Samsun, s.94-104. 

6."27 Mayıs 1960 Darbesinin Meşrulaştırma Aracı Propaganda Yayınları", 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye'de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Sempozyumu, 21-23 Mart 2018, c.2, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları,  s.843-878.

7.''Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ders Kitaplarında 27 Mayıs 1960 Darbesi (1969-1982)", V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE 2018), 10-12 Mayis 2018, İstanbul, s.272-284.

8. Kolutek, Mikail & Sarı, Çağhan, "III. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın Tabii Senatörlüğü Reddi", ICMUSS, Tam Metin Kitabı, Ankara 2021, ss. 355-369.

B.1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.''Türk Basınında Yalta Konferansı'', Pamukkkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (BELGİ), Denizli, Sayı:9 (Kış 2015/1), S.1230-1245. 

2. "İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Ege Adaları'nı İşgali Hakkında Türk Basınındaki Haberlerin İncelenmesi", Bellek Uluslararası Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, C.2, S.2., ss.229-248.

3. "27 Mayıs 1960 Darbesini Meşrulaştırma Girişimleri: Okullarda Okutulan Propaganda Yayınları", Nosyon Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi, 2020, Gürsoy Akça Özel Sayısı, 5, ss. 208-224.

4. "İkinci Dünya Savaşı'nda Bir Göç Trajedisi: Struma", BELLEK Uluslararası Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, ss. 192-212.

5. Özcan, Mehmet Şah & Sarı, Çağhan, "Gazilerin Gözünden Kıbrıs Barış Harekatı (Gazi İlkin Sungur ve Gazi Nevzat Güler'le Söyleşi)", Bellek Uluslararası Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi , C. 3, S.1, ss. 87-102

B.2. Ulusal hakemli dergilerdr yayınlanan makaleler

1."27 Mayıs 1960 Darbesinin Propaganda Yayınları Şiir Kitapçıkları ve Broşürleri" Kafdağı Dergisi, C.5, S.2., (Aralık 2020), ss.212-240.

C. Editöryal kitap çalışmalarında yayınlanan makaleler

1.''Ermeni Tehciri ve Almanya'' Savaş ve Toplum Savaş Üzerine Yazılar, ed.İkbal Vurucu & Gürsoy Akça,  Eğitim Yayınevi, Konya 2016, s.401-426. 

2.''12 Mart Döneminde Cumhurbaşkanlığı Krizi; Faruk Gürler Olayı'', Tarih, Kültür, Toplum, Ayça Günkut Vurucu Armağanı, ed.İkbal Vurucu, Eğitim Yayınevi, Konya 2016, s.185-202. 

3.''27 Mayıs'a Uzanan Süreçte Vatan Cephesi'',  Tarih Yolunda Olmak Abdullah Buğra Koçlar Armağanı, ed.Ahmet Vurgun & Bekir Koçlar, Serhat Yayınevi, Konya 2016, s.98-122. 

4.''Yalta Konferansı'nın Türk Basınında Değerlendirilmesi', Devletler Toplumlar Farklılıklar, ed.Ayça Günkut Vurucu, Gürsoy Akça, İkbal Vurucu, Aygan Yayıncılık, İstanbul 2016, s.583-603.

5. 'Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş (1946 1950)' Türk Demokrasi Tecrübesi Kitabı, ed. Süleyman Güngör, Palet Yayıncılık, Konya 2019, s.49-72.

6. Kolutek, Mikail & Sarı, Çağhan, Çok Partili Hayata Geçişte Sivrihisar (1946-1950), Türk Kültürüne Hizmet Öğr. Gör. Sadiddin Öztürk'e Armağan, Gazi Kitabevi, Ankara 2020.

7. "II. Meşrutiyet Dönemi Siyasi Gelişmeler 1908-193", Dr. Cezmi Karasu Armağanı: Ustaya Saygı, Gazi Kitabevi, Ankara 2021, ss. 329-347.

8. Sarı, Çağhan & Köksal, Orhan, "Atatürk'ün Soy Ağacı ve Doğum Tarihi Hakkında Bir Değerlendirme", Dr. Cezmi Karasu Armağanı: Ustaya Saygı, Gazi Kitabevi, Ankara 2021, ss. 477-504.

9. Sarı, Çağhan, "İslamiyet Öncesi Türklerde Evlilik Geleneği Hakkında Notlar, Dr. Cezmi Karasu Armağanı Ustaya Saygı II, ed. Dr. Mehmet Şah Özcan & Çağhan Sarı & Orhan Köksal,  Gazi Kitabevi Ankara 2022.

 

D. Ansiklopedi Maddeleri

"Ferit İbrahim Özgürar" Maddesi, Atatürk Ansiklopedisi, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2021.

E. Muhtelif dergilerde yayınlanan yazılar

1.''Dârülfünûn Boykotu'', Öktem Dergisi, Sayı:5, 2015, İstanbul, s.11-13. 

2.''Berlin'de Tahrif Edilmiş Enver Paşa Fotoğrafı'', 2023 Dergisi, Sayı:175, 15 Aralık 2015, Ankara, s.78-80.

3.''Bir Polemik Konusu Olarak Türkçe Ezan'', 2023 Dergisi, Sayı: 178, 15 Şubat 2016, Ankara, s.64-67.

4.''Türk Siyasetinde Darbe Girişimleri - 21 Ekim Protokolü'', 2023 Dergisi, Sayı Sayı:182, 15 Haziran 2016, s.62-65.

5.''Türk Kadınının Siyasi Haklarını Alması'', MHP Genel Merkez Kadın Kolları Dergisi, Mart 2016, Ankara, s.32-37.

6.''Otoriter Demokrat!'', İhtimal Dergisi, Sayı:1, Ocak-Şubat 2016, Ankara, s.78-81.

7.''Devrim mi Darbe mi'', İhtimal Dergisi, Sayı:2, Mart-Nisan 2016, Ankara, s.24-27.

8.''Yasaklar Tarihimizden Bir Kaç Nota'', Ayarsız Dergisi, Temmuz 2016, Ankara, s.44.

9.''6-7 Eylül'ün Ezberi Sabri Yirmibeşoğlu'', İhtimal Dergisi, Eylül-Ekim 2016, Ankara, s.8-11.

10.''MHP'nin İlk İktidarı- Milliyetçi Cephe Hükümetleri'', Öktem Dergisi, Sayı:6, 2016, İstanbul. 

11.''Türk Basınında Asala'', İhtimal Dergisi, Kasım-Aralık 2016, Ankara, s.78-85.

12. ''Türk Kadın Hareketinin Belirleyici Figürleri: Nezihe Muhiddin'', Türgen Dergisi, Temmuz 2018, İstanbul, s.10-11

13."Zamanın Muaf Tuttuğu Kalem Durmuş Hocağlu'nun Yazılarına Dair", Yarın Dergisi, Sayı 8, s.67-68

14. "Milli Mücadele Dönemi Eskişehir", Çelebi Dergisi, Aralık 2020, S.3, ss.120-127

F. Editörlük Çalışmaları

1. Cezmi Karasu & Oktay Berber & Tuğçe Müge Sakarya Bozalioğlu, Kuruluş Osmangazi Karacahisar ve Osmanlı'nın Temelleri, ed. Çağhan Sarı &Orhan Köksal, Karakum Yayınevi, Ankara 2019.

2. İsmail Pehlivan, Osmanlı'da Terör Bulgar Komitacıları ve Balkanlardaki İhtilal Faaliyetleri, ed. Çağhan Sarı, Karakum Yayınevi, Ankara 2019.

3. Gülbahar Kurtuluş, 1989 Bulgaristan Türklerinin Göç Hikayeleri Bir Sözlü Tarih Denemesi, ed. Çağhan Sarı, Karakum Yayınevi, Ankara 2019.

4. E. Burak Atmaca, Sovyetlere Muhalefet Türk Siyasi Muhacirlerinin Bolşevik ve Türk Devrimlerine Bakışı (1923-1934), ed. Çağhan Sarı, Karakum Yayınevi, Ankara 2020.

5. Ustaya Saygı: Cezmi Karasu Armağanı, ed. Dr. Mikail Kolutek & Çağhan Sarı & Orhan Köksal, Gazi Yayınevi, Ankara 2021.

G.Diğer faaliyetler

1.Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından desteklenen "Osman Gazi'nin Fetih Stratejisi" adlı 1 Haziran 2009-31 Ağustos 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırma projesinde proje üyesi 

2.T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2010 Vakıf Medeniyeti İstanbul Yılı'nda ''Ben Bir Vakıf Kursam'' Kompozisyon Yarışması katılımcısı 

3.T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 26 Haziran-2 Eylül 2012, ''SEYYAH-Ulu Çınarın İzinde'' Hareketlilik Projesi Kafile Sorumlusu 

4. İhtimal Dergisi, 'Cumhuriyetin Seyir Defteri, Toplumsal Değişimler Ulusal Öğrenci Sempozyumu Antalya-Manavgat 29-30 Nisan 2016',  Düzenleme Kurulu Başkanı.

5. 'Darbeler ve Meşrulaştırma Araçları, Konferans,  Yer: Milli Düşünce Merkezi Gencay Ankara Şubesi, Tarih: 24 Ekim 2016, Konuşmacı. 

6. 'Atatürk'ün Hastalığı ve Vefatı', Konferans, Yer: Özel Acarkent Anadolu Lisesi, Tarih: 7 Kasım 2018, Konuşmacı.

7. “27 Mayıs 1960 Darbesini ve Türk Demokrasi Tarihini Konuşuyoruz", Konferans, Yer: Doğru ve Rasyonel Eğitim Kurumlari, Tarih: 27 Mayıs 2021, Konuşmacı