Dergi Yazıları

1. ''Berlin'de Tahrif Edilmiş Enver Paşa Fotoğrafı'', 2023 Dergisi, Sayı.175, 15 Aralık 2015, Ankara, s.78-80. --Berlin-de Tahrif Edilmiş Enver Paşa Fotoğrafı--, 2023 Dergisi, Sayı175, 15 Aralık 2015, Ankara, s.78-80..pdf 

2.'Türk Siyasetinde Darbe Girişimleri - 21 Ekim Protokolü'', 2023 Dergisi, Sayı Sayı:182, 15 Haziran 2016, s.62-65   --Türk Siyasetinde Darbe Girişimleri - 21 Ekim Protokolü--, 2023 Dergisi, Sayı Sayı182, 15 Haziran 2016.pdf 

3. ''Bir Polemik Konusu Olarak Türkçe Ezan'', 2023 Dergisi, Sayı: 178, 15 Şubat 2016, Ankara, s.64-67.  Bir Polemik Konusu Olarak Türkçe Ezan--, 2023 Dergisi, Sayı 178, 15 Şubat 2016, Ankara, s.64-67..pdf 

4. ''Türk Kadınının Siyasi Haklarını Alması'', Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Dergisi, Mart 2016, Ankara, s.32-37.  www.academia.edu/33783750/T%C3%BCrk_Kad%C4%B1n%C4%B1n%C4%B1n_Siyasi_Haklar%C4%B1n%C4%B1_Almas%C4%B1_Milliyet%C3%A7i_Hareket_Partisi_Kad%C4%B1n_Kollar%C4%B1_Dergisi_Mart_2016_Ankara_s.32-37

5. ''Otoriter Demokrat!'', İhtimal Dergisi, Sayı 1, Ocak-Şubat 2016, Ankara, s.78-81.  www.academia.edu/33785074/Otoriter_Demokrat_%C4%B0htimal_Dergisi_Say%C4%B11_Ocak-%C5%9Eubat_2016_Ankara_s.78-81..pdf

6- ''Devrim mi Darbe mi'', İhtimal Dergisi, Sayı.2, Mart-Nisan 2016, Ankara, s.24-27.  www.academia.edu/33785149/Devrim_mi_Darbe_mi_%C4%B0htimal_Dergisi_Say%C4%B1.2_Mart-Nisan_2016_Ankara_s.24-27.pdf

7. '6-7 Eylül'ün Ezberi Sabri Yirmibeşoğlu'', İhtimal Dergisi, Eylül-Ekim 2016, Ankara, s.8-11.  www.academia.edu/33784845/6-7_Eyl%C3%BCl%C3%BCn_Ezberi_Sabri_Yirmibe%C5%9Fo%C4%9Flu_%C4%B0htimal_Dergisi_Eyl%C3%BCl-Ekim_2016_Ankara_s.8-11

8. ''Yasaklar Tarihimizden Bir Kaç Nota'', Ayarsız Dergisi, Temmuz 2016, Ankara, s.44. - www.academia.edu/33783924/Yasaklar_Tarihimizden_Bir_Ka%C3%A7_Nota_Ayars%C4%B1z_Dergisi_Temmuz_2016_Ankara_s.44

9. ''Dârülfünûn Boykotu'', Öktem Dergisi, Sayı5, 2015, İstanbul, s.11-13.  www.academia.edu/33784058/D%C3%A2r%C3%BClf%C3%BCn%C3%BBn_Boykotu_%C3%96ktem_Dergisi_Say%C4%B15_2015_%C4%B0stanbul_s.11-13

10. 'MHP'nin İlk İktidarı- Milliyetçi Cephe Hükümetleri'', Öktem Dergisi, Sayı.6, 2016, s.20-23.  www.academia.edu/33784611/MHPnin_%C4%B0lk_%C4%B0ktidar%C4%B1-_Milliyet%C3%A7i_Cephe_H%C3%BCk%C3%BCmetleri_%C3%96ktem_Dergisi_Say%C4%B1.6_2016_s.20-23

11. ''Türk Kadın Hareketinin Belirleyici Figürleri: Nezihe Muhittin'' Türgen Dergisi, Temmuz 2018, S: 3, s.10-11.
 
12. "Zamanın Muaf Tuttuğu Kalem Durmuş Hocağlu'nun Yazılarına Dair", Yarın Dergisi, Mayıs 2019 Sayı 8, s.67-68
 
13. '27 Mayıs Hükümeti'nin Cemal Gürsel'e Mektubu', İhtimal Dergisi, Mayıs Haziran 2016, Sayı:3, s.18-25 www.academia.edu/40540418/27_May%C4%B1s_H%C3%BCk%C3%BCmetinin_Cemal_G%C3%BCrsele_Mektubu_%C4%B0htimal_Dergisi_May%C4%B1s_Haziran_2016_Say%C4%B1_3_s_18_25
 
14. "Milli Mücadele Dönemi Eskişehir", Çelebi Dergisi, Aralık 2020, S.3, ss.120-127 www.academia.edu/44910574/_Milli_M%C3%BCcadele_D%C3%B6nemi_Eski%C5%9Fehir_%C3%87elebi_Dergisi_Aral%C4%B1k_2020_S_3_ss_120_127