Uluslararası Sempozyum Bildirileri

1.Uluslararası Tekirdağ Sempozyumu 26-27 Mart 2015, Tekirdağ - 
 
2.Uluslararası Birinci Dünya Savaşı'nda Mevlevî Alayı ve Gönüllü Topluluklar Sempozyumu 22-24 Ekim 2015, Kırıkkale -
 
3. Uluslararası Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu 8-11 Nisan 2015, Antalya/ Sempozyum Bildiri Kitabı henüz yayıınlanmamıştır. (Bildiri açıklama dipnotu düşülerek İhtimal Dergisi Kasım-Aralık2016 sayısında yayınlanmıştır) 
 
4.Vefatının 50. Yıl Dönümünde Bir Düşünce İnsanı Olarak Ali Fuad Başgil ve Siyasi Mücadeleleri Uluslararası Sempozyumu, 13-14 Ekim 2017, Samsun, s.94-104. 
 
5. 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye'de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Sempozyumu, 21-23 Mart 2018, Yozgat/ 27 Mayıs 1960 Darbesinin Meşrulaştırma Aracı Propaganda Yayınları - Çağhan Sarı-sıkıştırıldı.pdf (9,5 MB)
 
6. Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu, 19-20 Ekim 2017, İzmir / Bildiri Kitabı henüz yayınlanmamıştır.
 
7. V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE 2018), 10-12 Mayıs, İstanbul / Turkiye_Cumhuriyeti_Tarihi_Dersi_Kitaplarında_27_Mayıs.pdf (7,1 MB)
 
8. Kolutek, Mikail & Sarı, Çağhan, "III. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın Tabii Senatörlüğü Reddi", ICMUSS, Tam Metin Kitabı, Ankara 2021, ss. 355-369. / Kolutek_Mikail_and_Sari_Caghan_III_Cumhu.pdf (2689595)