Uluslararası ve Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.''Türk Basınında Yalta Konferansı/ Yalta Conference in Turkish Press'', Pamukkkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (BELGİ), Denizli, Sayı:9 (Kış 2015/1), S.1230-1245. - dergipark.org.tr/tr/download/article-file/417371
 
2. "27 Mayıs 1960 Darbesini Meşrulaştırma Girişimleri: Okullarda Okutulan Propaganda Yayınları", Nosyon Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi, 2020, Gürsoy Akça Özel Sayısı, 5, ss. 208-224. dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1418957
 
3. "İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Ege Adaları'nı İşgali Hakkında Türk Basınındaki Haberlerin İncelenmesi", Bellek Uluslararası Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, C.2, S.2., ss.229-248. dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1450330
 
4. "27 Mayıs 1960 Darbesinin Propaganda Yayınları Şiir Kitapçıkları ve Broşürleri" Kafdağı Dergisi, C.5, S.2., (Aralık 2020), ss.212-240. dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1369055