Kitap Bölümleri

1.Savaş ve Toplum Savaş Üzerine Yazılar, ed. İkbal Vurucu & Gürsoy Akça, Eğitim Yayınevi, Aralık 2016, Konya - Ermeni-Tehciri-ve-Almanya-Çağhan-Sarı.pdf (9,4 MB)
 
2.Tarih Kültür Toplum Ayça Günkut Vurucu Armağanı, ed. İkbal Vurucu, Eğitim Yayınevi, 2016, Konya - 12_Mart_Doneminde_Cumhurbaskanligi_Krizi.pdf (5,9 MB)
 
3. Tarih Yolunda Olmak Abdullah Buğra Koçlar Armağanı, ed.Bekir Koçlar & Ahmet Vurgun, Serhat Kitabevi, Temmuz 2016, Konya - 27 mayıs-a uzanan süreçte vatan cephesi.pdf (4,4 MB)
 
4. 'Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş (1946 1950)' Türk Demokrasi Tecrübesi Kitabı, ed. Süleyman Güngör, Palet Yayıncılık, Konya 2019, s.49-72. www.academia.edu/41522388/T%C3%BCrkiyede_%C3%87ok_Partili_Hayata_Ge%C3%A7i%C5%9F_1946_1950_T%C3%BCrk_Demokrasi_Tecr%C3%BCbesi_Kitab%C4%B1_ed_S%C3%BCleyman_G%C3%BCng%C3%B6r_Palet_Yay%C4%B1nc%C4%B1l%C4%B1k_Konya_2019_s_49_72
 
5. Kolutek, Mikail & Sarı, Çağhan, Çok Partili Hayata Geçişte Sivrihisar (1946-1950), Türk Kültürüne Hizmet Öğr. Gör. Sadiddin Öztürk'e Armağan, Gazi Kitabevi, Ankara 2020. Kolutek_Mikail_and_Sari_Caghan_Cok_Parti.pdf (10128947)
 
6. "II. Meşrutiyet Dönemi Siyasi Gelişmeler 1908-193", Dr. Cezmi Karasu Armağanı: Ustaya Saygı, Gazi Kitabevi, Ankara 2021, ss. 329-347 Sari_Caghan_II_Mesrutiyet_Donemi_Siyasi.pdf (2269810)
 
7. Sarı, Çağhan & Köksal, Orhan, "Atatürk'ün Soy Ağacı ve Doğum Tarihi Hakkında Bir Değerlendirme", Dr. Cezmi Karasu Armağanı, Gazi Kitabevi, Ankara 2021, ss. 477-504 Sari_Caghan_and_Koksal_Orhan_Ataturkun_S.pdf (2323754)
 
8. Sarı, Çağhan & Kalender, Ennur, 'Eskişehir Mihalıççık'ta Bulunan Yunus Emre Türbesi'nin Nakilleri', YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI IX, ed. Doç.Dr. Yunus Emre Tansü, İksad Yayınları, Ankara 2021, ss. 41-76 Sari_Caghan_and_Kalender_Ennur_Eskisehir.pdf (2891244)
 
9. ''Yalta Konferansı'nın Türk Basınında Değerlendirilmesi', Devletler Toplumlar Farklılıklar, ed.Ayça Günkut Vurucu, Gürsoy Akça, İkbal Vurucu, Aygan Yayıncılık, İstanbul 2016, s.583-603 www.academia.edu/40050484/Yalta_Konferans%C4%B1n%C4%B1n_T%C3%BCrk_Bas%C4%B1n%C4%B1nda_De%C4%9Ferlendirilmesi_Devletler_Toplumlar_Farkl%C4%B1l%C4%B1klar_ed_Ay%C3%A7a_G%C3%BCnkut_Vurucu_G%C3%BCrsoy_Ak%C3%A7a_%C4%B0kbal_Vurucu_Aygan_Yay%C4%B1nc%C4%B1l%C4%B1k_%C4%B0stanbul_2016_s_583_603