Kitap Bölümleri

1.Savaş ve Toplum Savaş Üzerine Yazılar, ed. İkbal Vurucu & Gürsoy Akça, Eğitim Yayınevi, Aralık 2016, Konya 
 
2.Tarih Kültür Toplum Ayça Günkut Vurucu Armağanı, ed. İkbal Vurucu, Eğitim Yayınevi, 2016, Konya 
 
3. Tarih Yolunda Olmak Abdullah Buğra Koçlar Armağanı, ed.Bekir Koçlar & Ahmet Vurgun, Serhat Kitabevi, Temmuz 2016, Konya - 27 
 
4. 'Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş (1946 1950)' Türk Demokrasi Tecrübesi Kitabı, ed. Süleyman Güngör, Palet Yayıncılık, Konya 2019, s.49-72. www.academia.edu/41522388/T%C3%BCrkiyede_%C3%87ok_Partili_Hayata_Ge%C3%A7i%C5%9F_1946_1950_T%C3%BCrk_Demokrasi_Tecr%C3%BCbesi_Kitab%C4%B1_ed_S%C3%BCleyman_G%C3%BCng%C3%B6r_Palet_Yay%C4%B1nc%C4%B1l%C4%B1k_Konya_2019_s_49_72
 
5. Kolutek, Mikail & Sarı, Çağhan, Çok Partili Hayata Geçişte Sivrihisar (1946-1950), Türk Kültürüne Hizmet Öğr. Gör. Sadiddin Öztürk'e Armağan, Gazi Kitabevi, Ankara 2020. Kolutek_Mikail_and_Sari_Caghan_Cok_Parti.pdf (10128947)
 
6. "II. Meşrutiyet Dönemi Siyasi Gelişmeler 1908-193", Dr. Cezmi Karasu Armağanı: Ustaya Saygı, Gazi Kitabevi, Ankara 2021, ss. 329-347 Sari_Caghan_II_Mesrutiyet_Donemi_Siyasi.pdf (2269810)
 
7. Sarı, Çağhan & Köksal, Orhan, "Atatürk'ün Soy Ağacı ve Doğum Tarihi Hakkında Bir Değerlendirme", Dr. Cezmi Karasu Armağanı, Gazi Kitabevi, Ankara 2021, ss. 477-504 Sari_Caghan_and_Koksal_Orhan_Ataturkun_S.pdf (2323754)