Bir İhtimal Daha Var

 

 

1078970_896887920386747_7920173898290166552_o

Türkiye’nin tarihine baktığımızda öyle dergiler vardır ki sadece dönemini etkilemekle kalmaz. Arşivlerde yer alır, gün geçtikçe değerinden bir şey kaybetmeksizin -hatta araştırmacılar için değerlenerek- nesilden nesile okuyucular kazanır. Bu dergileri sıralamak gerekirse -elbet ismini sayamadıklarımız da olacaktır- siyaset yelpazesinin farklı cenahlarında yer alan Türk Yurdu, Ülkü, Töre, Akis, Kim, Yön, Kadro, Türk Kültürü hemen ilk başta akla gelen dergilerdir. Bu dergilerin belki en belirgin özelliği zamana karşı durabilmeleri, belirleyici motifleri ise yayınlandıkları periyotta ülke gündemini de etkileyebilecek kalibrede olmalarıdır. Nice derginin kaybolup gittiği ve pek azının yukarıda zikrettiğimiz şekilde yer edindiği matbuat camiasına her ay yeni yayınlar katılıyor. Öyle sanıyoruz ki böyle bir giriş yaparak sizlere takdimini yapacağımız derginin ellerinizle nereye kadar yükselmesi temennisinde olduğumuzu belli ettik. Şimdi yayın hayatına merhaba diyen bir derginin de yıllar içerisinde  bu payede yer alıp almayacağını birlikte görme şansımız var. Bu dergi, ‘İhtimal’dir. Niyet hâyır, akıbet hâyırdır.
Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve derneklerde yer alan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile tecrübeleriyle katkı sağlayan akademisyenlerin bir çatı altında toplanmasına vesile olan İhtimal Dergisinin temelini Türkiye Bilgi Enstitüsü’nde yer alan isimler oluşturuyor. Derginin künyesinde yer alan isimler şöyle: İmtiyaz Sahibi Salih Kalyon, Genel Yayın Yönetmeni Haydar Barış Aybakır, Editörler Arkeolog Sergen Çirkin, Araş.Gör.Haluk Doğan, Çağhan Sarı, Yazı İşleri Müdürü Burak Yamuç, Genel Koordinatör Ömer Serdar Karaca. Derginin yayın kurulunda Prof.Dr. Alaatin Karaca, Prof.Dr. Cengiz Anık, Prof.Dr. Hasan Ali Karasar, Doç.Dr. İdris Demirel, Öğr.Gör.Dr.Mustafa Karaca, Dr.Necdet Subaşı, Öğr.Gör. İkbal Vurucu, Öğr.Gör. Fırat Kargıoğlu, Araş.Gör.Dr. Bahadır Sayğı, Araş.Gör. Abdullah Pekel, Araş.Gör. Ahmet Vurgun, Araş.Gör. Doğan Çolak, Araş.Gör. Haluk Doğan, Araş.Gör. Kenan Koçak, Murat Babuçoğlu, Mustafa Atiker, Yahya Düzenli, Yusuf Turan Günaydın yer alıyor. Kırk dört İl ve on bir İlçede derginin temini için temsilciler bulunuyor. Fiziksel özellikleriyle şimdiden müstesna sayılabilecek bir görünümle sahneye çıkan  ’İhtimal’ peki size ne sunuyor?
İki aylık periyotta yayınlanacak İhtimal Dergisi, bir fikir kültür dergisi. Her sayıda önemli röportajlar okuyucuyla buluşturulacak. İlk sayıda okuyucuyu, Tarihçi Prof.Dr. Ahmet Yaşar Ocak’la Türklerin Dini Tarihi ve Bektaşilik Üzerine Bir Sohbet ve TTK Eski Başkanı Prof.Dr.Ali Birinci’yle Bir Kitap Sohbeti Ya Kebikeç: Kitaplar ve Sahaflar Hakkında Konuşmalar başlıklı röportajları bekliyor. Kürsü başlığında akademik kaidelerin doğrultusunda bir makale yer alırken, belge neşredilen köşesi ve lisans üstü öğrenciler ile akademisyenlerin kalemlerinden çıkan yazılarıyla dolu dolu bir muhteva sunuyor.
Babinger’in tetkikinden Heidegger’e, çizgi romanların geçmişinden Aşiret mekteplerine uzanmak istiyorsanız İhtimal dahilindesiniz. Ayrıca bununla da sınırlı değil, Modern Devlet ve Osmanlı’dan başlayarak, Beyanname-i Hümayun’dan Ütopyaya, İspanya’da yayınlanan bir diziden Demokrat Parti’nin demokratlığını sorgulayan satırlara yolculuğunuz devam edecek. Nükleer fiziğin romantizm ve evrenle olan ilişkisini tanıyacak, disiplin toplumundan ötesinde yorgunluk toplumuna bakacak, kabus şehrine uğrayacaksınız. Balkanlarda Alperenler Tekkesi’nde soluklanacak ve Servet Somuncuoğlu’nu  yad ederek ilk sayının kapağını kapatacaksınız. İhtimal, tekrara düşmemek ve ‘dolgu malzemeleriyle bir kopya’ haline gelmemek için mütemadiyen kendini yenileyen ve yeni ihtimalleri okuyucuya sunan dinamizmi şiar edinmiş durumda. Her sayısı bir önceki sayısına göre başka ‘bir ihtimal’i sunma parolasıyla hazırlanıyor. Şuan ilk 6 sayısı için yeterli yazı havuzunu oluşturan derginin yeni sayılarında okuyucuyu özel röportajlar bekliyor. İsmini aldığı o eşsiz parçanın sözlerini okuyucusuna fısıldayan ve  ”bir ihtimal daha var” diyen İhtimal Dergisi, herhangi bir yayının  alternatifi değil, tartışmalara alternatif sunmak için sizlerle buluşuyor.
İhtimaller dahilinde kalınız.